GÜÇLÜ, ESNEK, ÇEVİK
YAZILIM ALT YAPISI

TTM (TermTech Master) – ATM Back OffIce SuIte

TTM (TermTech Master) – ATM Back Office Suite

Kullanıcı Arayüzü – RODIMUS

ATM’in bütünsel olarak müşteriye hizmet verebilir olmasını gerçek zamanlı sağlamak isteyen tüm kurumlar için hız ve kolay kullanım sağlayan Rodimus mükemmel bir arayüz seçimi olacaktır. TermTech geliştirmiş olduğu TTM (TermTech Master) – ATM Back Office Suite ürün ailesinin kullanıcı arayüzü Rodimus yazılımı ile ATM hat durumlarını, ATM üzerindeki ünitelerin arıza durumlarını, ilgili ünitelerin ikmal (makbuz, kağıt/madeni para vs.) durumlarını, ATM üzerinde bulunması gereken dosyaların güncelliğini ve ATM’in bütün olarak müşteriye hizmet verebilir durumlarını hızlı ve kolay yönetilebilir kullanıcı ara yüzüyle izlenmesini sağlamaktadır.

Çevik. Uyumlu. Verimli.

TTM (TermTech Master) – ATM Back Office Suite Ürün Ailesi

ATM üzerinde bulunan ünitelerin durumlarını takip ederken, verimliliğinin artması, kurumların ATM operasyon maliyetlerinin azaltılmasını sağlamak adına ATM üzerindeki ünitelerin uzaktan reset edilerek test edilmesini mümkün hale getirdik.
Guardian ürünümüz ile birlikte kullanıldığında işlem yapan kişinin görüntülerine hızlı erişim olanağı sağlar.

ATM’lerde izlenmesi gereken arıza/durum bilgilerinin belirli kriterlere ve çeşitli değerlendirmelere uygun olarak oluşan arıza kaydının, öncelikle giderilmesini, giderilemiyorsa kurum içerisinde veya kurum dışındaki ilgili birimlere arıza detayı ile birlikte Ticket açılarak mümkün olduğunca hızlı aksiyon alınmasını sağlıyor ve tüm bu sürecin kayıt altına alınmasına imkanı sunuyoruz.

ATM’ler için üzerinde oluşan elektronik jurnal dosyalarını PCI kural ve standartlarına uygun olarak kurum merkezinde tek noktada
saklayın ve istenildiği anda jurnaldeki ilgili işlem veya işlemlere formatlı olarak erişilmesi sağlayın.

ATM’lere veya ATM’lerden merkeze dosya transferlerini önceden belirlenen parametre tanımlarıyla otomatik olarak yapılabildiğiniz gibi sürükle bırak veya dosya/dosyalar seçme metoduyla plansız ve/veya anlık olarak da kolaylıkla yapabilirsiniz.

Satın aldığınız bir ATM’in hurdaya çıkıncaya kadar geçen tüm süreçlerini tek sistem üzerinden yönetin, takip edin ve raporlayın.