Prime-Sentinel (ATM Incident Manager)

Bu ürünün temel hedefi, ATM’lerde oluşan ve izlenmesi gereken arıza/durum bilgilerinin belirli kriterlere ve çeşitli değerlendirmelere uygun olarak oluşan arıza kaydının, kurum içerisinde veya kurum dışındaki ilgili birimlere ileterek mümkün olduğunca hızlı aksiyon alınmasını sağlamaktır. Bu ürün sayesinde aksiyon alması gereken birim ve firmaların performans değerlendirmesi de yapılabilmektedir.

Ürün aşağıda belirtilen parametrik tanımlar kullanılarak yönetilmektedir :

 • Arıza tipi öncelikleri,
 • Arıza giderilme süresi
 • Gönderim tekrar sayısı,
 • Gönderim deneme sayısı
 • Bir üst kademeye gönderim
 • Kademedeki gönderilecek kişi veya gruplar
 • Arıza çözüm zaman aşımı
 • Gönderim tipi (Kullanıcı ekranı, SMS, e-mail, web service, ….)
 • Dış firma entegrasyonu
 • Diğer…

Bu tanımlar, ATM bazında, ATM üniteleri bazında veya sistemin geneli bazında yapılabilmektedir.

Tüm durumlar ve aksiyonlara ilişkin loglar sistemde kayıtlı tutulup sürece yönelik tüm aşamalar detay ve özet bazda raporlanabilmektedir. Eğer kurum üçüncü bir firmadan ATM bakım desteği alıyorsa belirlenen kriterlere uygun olarak firma performansının değerlendirileceği raporlar çıktı olarak alınabilmektedir.

Bu ürün Termtech tarafından sağlanan “Prime-Rodimus” monitoring ürünüyle entegre kullanılacağı gibi kurumların mevcut ATM sistemiyle entegre çalışabilmektedir.

Ürün özellikleri ve sağladığı avantajlar :

 • Günümüzde kullanılan tüm ATM marka ve modelleriyle uyumlu
 • ATM sisteminden bağımsız kurulma imkanı
 • Kolay kurulum
 • Merkezi, güçlü ve kolay yönetim araçları
 • BDDK standartlarına tam uyumlu
 • Ulusal ve uluslararası güvenlik standartlarına uygun
 • Yeni teknojilerin kullanımı
 • Güçlü kullanıcı yönetimi ve raporları
 • ATM sistemleri ve diğer sistemlerle kolay ve hızlı entegrasyon
 • Parametrik, esnek altyapı
 • Zengin raporlama olanakları
 • Hızlı ve kullanılan kanal bakımından zengin bildirim olanakları
 • ATM sistem verimliliğinin arttırılmasında önemli katkı
 • Operasyonel verimliliğin arttırılmasında önemli katkı
 • Kurum içi ve dışı prosedürel işleyişlerden arındırılma