Prime-Zeta (ATM E-journal)

Bu sistemin hedefi, marka ve model bağımsız tüm ATM’ler için üzerinde oluşan elektronik jurnal dosyalarının kurum merkezinde tek noktada saklanması ve istenildiği anda jurnaldeki ilgili işlem veya işlemlere formatlı olarak erişilmesinin sağlanmasıdır.

Elektronik jurnal yönetimiyle birlikte (BDDK’nın da onayı ile birlikte) günümüzde bankalar artık kağıt jurnal kullanımından vazgeçerek ATM işlemlerini e-jurnal denilen dosyalarda tutmaya başlamışlardır. Elektronik jurnal yapısına geçiş, kağıt ve operasyon masrafları düşünüldüğünde banka ATM işletim maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlamaktadır.

Elektronik jurnal yapısına geçişle birlikte e-jurnal kayıtlarının yüklenmesi, saklanması, yönetimi ve ilgili kayıtlara erişim kolaylığı büyük önem taşımaktadır. Prime-Zeta elektronik journal yönetimi BDDK ve PCI kural ve standartlarına uygun olarak, bankaların ihtiyaç duyduğu tüm özellikleri içerisinde barındırmaktadır.

yonetim-list

Sistemin temel özellikleri ve sağladığı avantajlar :

 • ATM üzerindeki e-jurnal kayıtlarının otomatik ve periyodik olarak merkeze indirilmesi
 • Periyodik olarak indirilmesinin yanında istenildiği anda gün içerisinde indirilmesi
 • İndirme sırasında sorun olması durumunda kaldığı yerden ve tekrardan indirmeye devam edilmesi
 • ATM üzerinde başarılı indirim yapılan jurnallerin arşive taşınması
 • Arşive taşınan kayıtların kullanıcıların belirleyeceği parametre değeri kadar saklandıktan sonra otomatik silinmesi.
 • İndirme sırasında dataların şifrelenmesi
 • İndirilen e-jurnallerin kaydedilmesi
 • Kaydedilen jurnal kayıtlarına çeşitli kriterlere göre(tarih, saat, ATM adı, ATM ID, Kart numarası, İşlem tipi, vs…) erişim sağlanması
 • Erişilen kayıtların formatlı olarak gösterilmesi
 • Erişilen jurnal kaydının karşı bankaya gönderilmek üzere formatlı olarak yazdırılması
 • Esnek ve zengin raporlama imkanları
 • Jurnal kağıdı kullanmamanın sağladığı maddi kazanç
 • Jurnal kağıdı bitmesinden doğan verimlilik kaybının önlenmesi
 • Jurnal kağıdı alım, dağıtım, ATM’lere takılması gibi operasyonel işlerden kurtulmanın getirdiği operasyonel, depo, ulaşım ve diğer maliyetlerden kazanım.
 • Jurnal kaydına hızlı ve kolay erişim
 • Günümüzde kullanılan tüm ATM marka ve modelleriyle uyumlu
 • ATM sisteminden bağımsız kurulma imkanı
 • Kolay kurulum
 • Merkezi, güçlü ve kolay yönetim araçları
 • BDDK standartlarına tam uyumlu
 • Ulusal ve uluslararası güvenlik standartlarına uygun
 • Yeni teknolojilerin kullanımı
 • Güçlü kullanıcı yönetimi ve raporları
 • ATM sistemleri ve diğer sistemlerle kolay ve hızlı entegrasyon
 • Parametrik, esnek altyapı