Prime-Nova (ATM Device Management)

Bu ürünün temel hedefi, ATM üzerindeki ünitelerin uzaktan test edilmesini ve dolayısıyla bankanın ATM operasyon maliyetlerinin azaltılmasına paralel olarak ATM verimliliğinin artmasını sağlamaktır.

Bu ürün, bankalara ATM ünite arızaları nedeniyle katlanmakta oldukları operasyon maliyetlerinin minimize edilmesi yönünde katkı sağlamaktadır. ATM’lerde özellikle para ödeme ünitesi, kasetler, para yatırma ünitesi ve kart okuma ünitelerine yönelik arızalar ve nadiren EPP’ye yönelik arızalar ATM’in verimliliğini düşürmektedir. Bu arızalar oluştuğunda çoğunlukta ATM’lerin supervisor menüsüne girilerek test ettirildiğinde giderildiği görünmektedir. Nadiren de gerçek anlamlı yani ünitenin fiziksel anlamda arızaları oluşmaktadır. Ancak bugüne kadar olan ve banklalardaki işleyişten edinilen bilgilere göre oluşan arızaların büyük bölümü ATM ünitesinin test edildiğinde giderildiği tespit edilmiştir. Standart ATM kurulumlarında ünite test işleminin yapılması için ATM’in yanına gidilerek supervisor ekranındaki ilgili menülere girilerek ünitenin test komutunun verilmesi gerekmektedir. Özellikle şube dışı ATM’ler düşünüldüğünde ve mesai saatleri dışındaki zamanlar ile tatil günleri tüm ATM’ler dikkate alındığında, ATM’lerin yanına gidilerek müdahale gerekmekte ve bu işleyiş bankalar için ciddi operasyonel maliyetler doğurmaktadır. Bununla birlikte ATM kabininin/şubenin açılması için izinlerin alınması ve bazı durumlar için müdahale eden kişinin yanında banka görevlisinin bulunması gibi ilave prosedürler gerektirmekte ve bu prosedürler görünmeyen ilave maliyetler doğurmaktadır. Ayrıca tüm bu prosedürler uygulanıp müdahalede bulunulsa dahi arızaya müdahale süresinin ATM verimliliğine negatif yönde etkisi olmaktadır.

Ürünün üç temel bileşeni vardır :

 • 1. ATM üzerindeki “Prime-Nova Client” uygulaması : ATM’ler üzerinde kurulu olan ve merkezden gelen komutları işleyerek ATM’in ilgili ünitesin test edilmesini sağlayan uygulamadır.
 • 2. Server üzerinde çalışan “Prime-Nova Server” uygulaması : Kurum merkezindeki server üzerinde çalışan ve kullanıcılardan gelen komutları ATM’ler üzerindeki Prime-Nova Client uygulamasına ileten ve cevabı alıp kullanıcılara ileten server uygulamasıdır.
 • 3. Kullanıcıların PC’leri üzerinde çalışan “Prime-Nova User Interface” uygulaması : ATM’lerin ünitelerini test ettirip komut sonuçlarını izleyebildiği kullanıcı ara yüzüdür.

Ürün bağımsız olarak kullanılabileceği gibi yine Termtech tarafından geliştirilmiş olan “Prime-Rodimus” monitoring ürünü veya bankanın var olan ATM sistemiyle entegre olunarak ünitelerin test işlemi otomatik olarak yapılabilmektedir.

Ürün özellikleri ve sağladığı avantajlar :

 • ATM verimliliğinin arttırılması
 • ATM işletim maliyetlerinin azaltılması
 • Operasyonel maliyetlerin azaltılması
 • Kurum içi prosedürel işleyişlerden arındırılma
 • İlgili sistemlerle kolay entegrasyon
 • Kolay kurulum
 • Merkezi ve kolay yönetim
 • Ulusal ve uluslararası güvenlik standartlarına uygun
 • Yeni teknolojilerin kullanımı