Prime-Guardian (ATM Camera & Fraud Management)

Bu sistemin temel hedefi, güçlü yönetim araçları ile ATM’lere özel kamera sistemlerinin yönetilmesiyle birlikte; son yıllarda hızla artan ve bankalar için mali kayıplara yol açan ATM sahtekarlıklarının engellenmesini düşük maliyetler ile sağlamaktır.

Artan sahtekarlık sayıları, standart DVR çözümlerinin ATM güvenliği için yetersiz kaldığını göstermektedir. Bu durum bankaları farklı çözümler arama noktasına itmektedir.Standart DVR sisteminin yönetim zorluğuna, güvenlik sisteminin yönetimi ve maliyeti de eklenince, banka için ATM güvenliği pahalı ve yönetilmesi güç bir çözüm halini almaktadır.

Termtech bu noktada, hem yönetilebilir bir kamera sistemi ile kamera kaydının sağladığı avantajların korunduğu, hem de sahtekarlık yönetimi ile ATM güvenliğinin sağlandığı BVR (Beyond Video Recording) ürünü ile tüm banka ihtiyaçlarının karşılandığı bir sistem sunmaktadır.

Sistem hem ATM kamera sistemi yönetimini hem de ATM’lere karşı yapılan saldırıları önleme ve tespit yönetimini sağlaması sebebiyle proje ve işletim maliyetleri açısından önemli katkılar sağlamaktadır.

Sistem diğer kurumun kullandığı anti-skimming cihazlarıyla entegrasyon sağlanarak tek bir noktadan yönetim olanağı sağlamaktadır. Tüm Termtech ürünlerinde olduğu gibi bu sistemin de geliştirmesi tamamen Termtech tarafından yapılmış olup, yönetimi tek noktadan ve uzaktan yapılabilmektedir.

Sistemin sağladığı avantajlar :

 • Uçtan uca sistemin tamamı merkezi olarak yönetilebilir. Aşağıda belirtilen ayarlar tamamen merkezi olarak yapılabilmektedir :
 • ATM üzerinde birden fazla olabilen fraud alanlarının belirlenmesi.
 • Türkiye haritası üzerinde ATM’in konumlandırılması ve takibi
 • Konum olarak ışığın ve günesin etkisinin belirlenmesi için harita destekli tanım
 • Kayıt periyodu
 • Görüntü Ayarları(parlaklık, renk, netlik, arka ışık vs….)
 • Kayıt yapılacak disk
 • Video Parametreleri
 • Hareket Algılayıcı(Motion Detection)
 • Görüntü Maskeleme (ATM tuş takımı için)
 • Vandalizm alarmı için parametreler

ATM’ler için zorunlu olan kamera takip sisteminin yönetimini sağladığı gibi aynı zamanda kart/şifre kopyalama, ödenen parayı alıkoyma gibi ATM sahtekarlıkları tespit edip önleyen ve takip eden bütünleşik bir sistem çözümü sağlamaktadır. Bu sayede tek sistem ile iki ayrı sistem(kamera ve fraud yönetim) gereksinimi sağladığı için proje maliyetlerini de minimuma indiren çözümler sağlamaktadır.

Fraud girişiminde bulunan kişilerin yakalanmasına katkı sağladığı için caydırıcı özelliğini de içerisinde barındırır.

Caydırıcı ve fraud önleme özelliği olduğundan dolayı kurum/banka imajını sağlamlaştırır.

ATM kullanıcılarının kendini güvende hissetmesini sağlar.

ATM ve işlem güvenliğinin sağlanmasına büyük katkı sağlar.

İşlem mutabakatsızlıkları ve müşteri şikayetlerinin çözümünde büyük kolaylık sağlar. İşlem yapılan kart ile işleme ait görüntünün eşleştirilmesi yapılabilir, bu sayede ilgili görüntülere hızlıca erişilebilir.

Güvenlik maliyetlerini minimize eder.

ATM’e karşı yapılan fiziki saldırıların azaltılmasında etkili olur.

Dolandırıcılık amaçlı saldırıların azalmasında etkili olur.

Kamera sinyali olmaması, disk arızası, hat durumu gibi birçok arıza durumunda, belirlenen kullanıcılara otomatik olarak arıza ile ilgili e-posta ve/veya SMS gönderilerek sistem takibini kolaylaştırır.

Kolay servis yönetimi ile operasyonu sürecini kısaltır.

ATM sisteminden bağımsız olarak çalışabilir.

Uygulama değişiklikleri uzaktan toplu olarak yapılabilir ve raporlanabilir.

ATM üzerindeki kameralar aracılığıyla alınan görüntüler belirlenen kriterler dahilinde ATM üzerindeki diske kaydedilir.

ATM üzerindeki kayıtlı görüntüler istenildiğinde monitoring ekranlarından geçmişe dönük olarak izlenebilir.

İstenilen ATM’in üzerindeki görüntüler gerçek zamanlı olarak monitoring ekranlarından izlenebilir.

Geçmiş kamera kayıtlarına ihtiyaç duyulduğunda kolaylıkla kullanıcının istediği dizine indirilebilir.

Kamera kayıtları monitoring programı üzerinden kolaylıkla avi formatına dönüştürülebilir.

Fraud bildirimine yönelik olarak :

 • Termtech Görüntü İşleme algoritmaları ile sahtekarlık bölgelerindeki değişimler algılanarak e-posta ve/veya SMS olarak ilgili kullanıcılara iletilir.
 • ATM’nin sahtekarlık öncesi ve sahtekarlık sonrası görüntüleri birleştirilerek tek resim şeklinde ve e-posta içinde eklenti olarak iletilir.
 • İlgili sistemlerle entegre olunarak bu sistemlere alarm bilgisi iletilir.

product01