Prime-Optimus (ATM Management System)

Tamamı Termtech tarafından geliştirilen Prime ATM Yönetim Sistemleri, yeni teknolojiler kullanılarak bir bankanın ATM yönetimi konusunda ihtiyaç duyabileceği tüm ürünlerin  birlikte sunulduğu sistemler bütünüdür. Modüler bir yapıya sahip olan Termtech Prime ATM Yönetim Sistemleri tüm modüller bir arada bütün olarak kullanılabildiği gibi her bir  modül ayrıca kurulabilmekte ve kullanılabilmektedir.

Prime ATM Sistemi Modülleri

ATM yönetim sistemleri konusunda geliştirmeye başlamadan önce, sektördeki diğer sistemleri de inceleyip bankaların taleplerini de irdeleyerek  fark yaratacak bir sistem sunmayı hedefledik. Bu araştırmalarımız sonucunda, temel olarak aşağıdaki özelliklere sahip sistemi sağlamak üzere çalışmaları yapıp ürünler bütününü ortaya çıkardık:

 • Fonksiyon ilave ve değişikliklerinde yazılımcıya ihtiyaç duymadan ve çok kısa sürede yapılabilmesi,
 • Mümkün olduğunca kod geliştirme ihtiyacı olmadan, kullanıcıların yeni işlem ekleme; ekran, makbuz ve jurnal tanımlarını kolaylıkla yapabilecekleri bir yapı sağlanması,
 • Sistemdeki değişikliklerin sistem kesintisi olmadan ve gün içerisinde kontrollü olarak üretim ortamına geçiş imkanının sağlanması,
 • ATM yönetimi için gerekli olan tüm araçların tek bir yönetim ara yüzünden yönetilmesi,
 • ATM alımından ömrünü tamamlayana kadar tüm aşamaların yönetilebilmesi ve takip edilmesi
 • Parametrik altyapı ve ATM’in yanına gidilmeye gerek kalmadan merkezi ve uzaktan yönetim sayesinde yönetim, işletim ve operasyonel verimliliğin sağlanması,
 • Dünyada ve Türkiye’de kullanılan ATM’lerin(NCR, Wincor Nixdorf, Diebold, GRG vs.) yönetimini sağlayacak Multivendor ATM desteği,
 • Değişik sistemlerle kolay ve hızlı entegrasyon
 • Multilanguage desteği(ATM ekranında ve kullanıcı ara yüzlerinde,
 • Multicurrency desteği(Para Yatırma ve Para Çekme),
 • Sistem üzerindeki doğru verilere kolay ve hızlı erişim için güçlü raporlama sisteminin sağlanması, kullanıcıların kendi raporlarını oluşturabilmesi
 • Müşteri, ATM ve bölge bazlı kullanıcılara farklılık sunabilen imkanların olması,

Temel özellikleri yukarıda belirtilen ve şu an sahada müşterilerimiz tarafından aktif olarak kullanılan Termtech Prime ATM Yönetim Sistemleri ürünlerine ait özellikler aşağıda sunulmaktadır:

 • Yeni teknolojiler kullanılarak üretim,
 • ATM yönetimi için gerekli tüm yönetim araçlarının birlikte sunulması ve yönetilmesi,
 • Güçlü ve kolay yönetilebilir araçlara sahip,
 • Sistemin tümüne hakim güçlü monitoring uygulaması,
 • Sunulan araçlar ile yazılım geliştirme ihtiyacı olmadan aşağıdaki değişiklik ve ilavelerin yapılabilmesi:
  • Yeni fonksiyon eklemede,
  • Mevcut fonksiyon ve akışlarda,
  • Müşteri makbuzlarında,
  • Jurnale yazılan bilgilerde
 • Sürüm ve geliştirmelerin üretim ortamına geçişlerinde sistem kesintisi olmaması ve gün içerisinde geçiş imkanının sağlanması,
 • ATM üzerine yüklenmesi gereken her türlü konfigürasyon, ekran, uygulama/yazılım değişikliklerinin ilave bir operasyona gerek kalmaksızın otomatik yapılması
 • ATM menülerinde ve işlem setlerinde müşteri, kart, müşteri grubu ve kart grubu bazında farklılaştırmaların yapılabilmesi.
 • Tüm ATM ünitelerinin(Kart okuyucu, kasetler, para ödeme/yatırma, EPP, barkod, recycle vs…) tam anlamıyla tüm özelliklerinin kullanılabildiği ve ilave donanımların(temazsız okuyucu, parmak izi/el ayası okuyucu, kamera, anti-skimming cihazlar, vs…) kolaylıkla entegre edilebilmesi,
 • Multilanguage ATM : Hem OnUs kartlarla, hem NotOnus kartlarla hem de kartsız yapılan işlemde başta Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça olmak üzere diğer dillerin desteklendiği bir yapı sunulmaktadır. Sunulacak diller ATM, bölge ve şehir bazında tanımlanabileceği gibi OnUs kartlar için kart veya müşteri bazında default tanımlı dilde gelip, müşteri seçimine bağlı olarak diğer dillere geçiş yapılabilir durumdadır. Yapılan işlemlerin raporları alınarak hangi müşterilerin/kartların hangi dilleri kullandığına yönelik istatistiksel değerlendirmeler yapılmasına olanak sağlanmaktadır. Çoklu dil desteği kullanıcı ara yüzlerinde de sunulmaktadır.
 • Multi-currency para yatırma ve para çekme desteği ile buna bağlı olarak ATM döviz bürosu özelliği kazandırılması,
 • Multivendor ATM : Multi-vendor ATM desteği ile dünyada ve Türkiye’de yaygın olarak kullanılan Wincor Nixdorf, NCR, Diebold, GRG gibi ATM marka ve modelleriyle uyumlu yapı sunulması. Bununla birlikte bankanın tercihine bağlı olarak diğer marka ve modellerle kolay entegrasyon; ATM firmalarının yeni sunduğu multivendor uygulamalarıyla kolay entegrasyon.
 • Ülkemizde kullanılan mevcut yapıdaki (NDC ve/veya DDC) işleyişe tam destekle birlikte HTML tabanlı ATM ekranları ile gelişmiş input, output ve grafik ekran özelliklerinin kullanılabilmesi özelliği
 • Kartlı, kartsız ve elektronik klavye kullanılarak tüm işlemlerin yapılabildiği ve ATM’in alternatif dağıtım kanalı olarak kullanılabilmesi,
 • Kampanya Yönetimi: ATM sistemi içerisindeki sunulan kampanya modülüne ilave olarak, banka sistemindeki kampanya modülleriyle entegre olarak ATM, şehir, bölge, kart, işlem, müşteri ve genel sistem bazlı kampanyaların sunulmasına imkan sağlayarak, ürün pazarlaması, satışı, sunumu yapılabilen, kampanyadan işlemlere yönlenebilen, ürün ve hizmetler konusunda anket yapma olanağı sağlayan, işlemler sırasında müşteriye özel mesajlar sunabilen ve bu işleyişlerin çıktılarını raporlar ile destekleyip operasyon, ürün ve pazarlama konularında katkı sağlayan güçlü bir kampanya sistemi sunulmaktadır,
 • Sistemin kendi içerisinde sağladığı kampanya modülü ve bankaların kampanya sistemiyle entegrasyonu ile ATM üzerinden kampanya yönetiminin sunulması (ATM, şehir, bölge, kart, işlem, müşteri ve genel sistem bazlı)
 • Geniş, esnek ve kullanıcı dostu raporlama imkanları sunulması, ,
 • Banka içi ve dışı diğer sistemler ile parametrik alt yapı sayesinde tam olarak ve hızlıca entegrasyon imkanının sunulması,
 • EMV, güvenlik ve benzeri konularda ulusal ve uluslararası standartlara uyumlu,
 • PCI, BDDK, VISA, Master Card, BKM gibi ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak çalışması
 • Esnek, kullanıcı dostu, kolay yönetilebilir ve güçlü bir altyapı
 • Uzaktan ATM ünitelerinin test ettirilmesi ile merkezi ve uzaktan yönetim özellikleri sayesinde operasyonel maliyetlerin önemli ölçüde azaltılması,
 • Recycle, para çekme, para yatırma, barkod, parmak izi/el ayası okuyucu, temassız kart okuyucu, anti-skimming-device, kamera gibi mevcut ve yeni eklenen/eklenecek donanımların yönetimi
 • Mevcut ATM fonksiyonlarının yanında, kartsız işlemler, prepaid kart yükleme, diğer bankaların kartlarına para transferi, kupon verme, sinema/tiyatro bileti verme, tanımsız EFT, banka müşterisi olmasa dahi kartsız para çekme ve benzeri gibi yeni olarak tabir edilebilecek birçok fonksiyonun desteklenmesi.
 • Güçlü Anahtar Yönetimi(Prime-Omega)
 • Raporlama destekli Elektronik Jurnal Yönetimi(Prime-Zeta)
 • Kolay yönetilebilir, esnek raporlama imkanları olan, her aşaması takip edilebilen, güvenlik kurallarına uyumlu Uzaktan ATM Dosya Yönetimi(Prime-Nexus)
 • Bankanın, diğer sistemleri ile entegre olunarak müşterilerin ATM’lerde yaptığı geçmiş işlemler dikkate alınıp mevcut alışkanlıklarının dışında işlem yapılması durumunda fraud riskine karşı müşterinin SMS ve/veya e-mail ile bilgilendirilmesi.
 • Limit Yapısı: ATM ve tüm sistem bazında, kart, kart grubu, işlem, işlem grubu gibi kriterler dikkate alınarak günlük ve aylık işlem limitleri kontrolleri yapılabilmesi
 • ATM üzerindeki periyodik merkeze çekilmesi gereken dosyaların otomatik olarak merkeze çekilmesi
 • ATM Kasalarının Takibi: Operatörler tarafından kasetlere ikmal yapılacak miktarların belirlenen minimum ve maksimum değerler ile nakit yönetimde belirlenen eklenecek tutarların kontrol edilerek bu değerler dışına çıkılması durumunda uyarı mekanizmasının kurulması ve bunların geçmişe dönük izlenebilmesi. Kasalara yatırılan (müşteri ve/veya operatör) ve kasetlerden çekilen para miktarlarının anlık olarak izlenebilmesi; işlem, ATM ve genel sistem bazlı yatırılan/eklenen ve ödenen/alınan miktarların banknot bazında takip edilebilmesi. ATM kasetlerinin tek veya topluca açılmadan merkezden veya diğer kanallardan(şube, diğer firmalar) kaset değişimine imkan sağlayacak yapı.
 • Sağlıklı ve parametrik yönetilebilen ve ATM verimliliğinin ölçülebildiği Availability raporlama ve değerlendirme aracı
 • Operasyon Yönetimini Kolaylaştıran Parametrik ve Güçlü Olanaklara Sahip ATM Olay Yönetim Sistemi(Prime-Sentinel): Sistem ve ATM bazında arıza ve değişik olayların kurum içerisindeki ilgili kişilere, birimlere veya diğer firmalara (NCR, Wincor Nixdorf, Diebold, GRG vs.) bildirilmesi. Bu bildirime temel olan olay tipi, olay sayısı, olay periyodu, bildirim yapılacak kişi/grup/firma, gönderim kanalı(SMS, e-mail, web service, diğer…) gibi parametrelerin kolay yönetimi.
 • Zengin özellikleri içerisinde barındıran ATM Monitoring(Prime-Rodimus):
  • XFS destekli arıza ve durum bilgilerinin mevcuttan daha detaylı olarak alınması ve izlenebilmesi
  • ATM Network Yönetimi
  • Arıza izleme
  • ATM kaset bilgilerinin uzaktan set edilebilmesi veya sıfırlanması
  • BDDK kurallarına tam uyum (maker/checker onaylı girişler, kullanıcı yönetimi, şifre yönetimi, yetki tanımları vs.)
  • Grafik gösterimler
  • Harita üzerinde takip
  • Sistem ve ATM bazında arızaların yönetilmesi
  • Çok çeşitli ve esnek işlem raporları
  • ATM yönetim ve operasyonuna yönelik raporlar