Prime-Alpha (ATM Inventory Management System)

Bu ürünün temel hedefi, bir bankanın ATM’i sarın almasından hurdaya çıkana kadar olan tüm süreçlerinin takip edip raporlamaktır. Bu ürün ile ATM seri numarasının oluştuğu ilk andan itibaren ATM’in geçirdiği tüm aşamalar sistemde takip edilebilmekte ve ATM envanter durumunu takip edilebilmektedir. ATM’in geçirdiği tüm aşamalar ve ihtiyaç duyulabilecek ilave aşamalar sisteme eklenebilmekte ve bu aşamalar takip edilebilmektedir. Örnek olarak bir ATM aşağıdaki aşamalardan geçmiş olabilir:

 • ATM üretim bandından çıkıp taşıma aşamasına geçti
 • Gümrüğe geldi
 • Gümrük işlemleri tamamlanıp ana depoya taşınıyor
 • Ana depoya geldi
 • Kontrolleri ve kurulumları yapıldı
 • Şube kurulumu için inşaat emlak bölümüne bilgi verildi
 • Kabin siparişi verildi
 • İnşaat emlak ve altyapı işlemleri tamamlandı
 • Kabin kurulumu tamamlandı
 • ATM ana depodan şubeye taşınıyor
 • Kurulum için firmaya bilgi verildi
 • Network ayarları yapıldı
 • ATM X şubesine ulaştı
 • Firma kurulumu yapılıyor
 • ATM X şubesine kuruldu
 • Sisteme bağlandı
 • Aktif edildi ve hizmete hazır.
 • ATM hizmet veriyor
 • ATM’nin makbuz yazıcısı değiştirildi
 • ATM’nin EPP’si değiştirildi
 • ATM’nin ekranı değiştirildi
 • ATM X şubesinden alınması için firmaya bilgi verildi.
 • ATM X şubesinden Y şubesine taşınıyor.
 • ATM Y şubesine ulaştı.
 • Y şubesi için kurulumlar yapıldı,
 • Y şubesinde aktif edildi
 • ….
 • ATM kullanılamaz durumda olduğu için depoya taşındı.
 • ATM Z firmasına satıldı

Yukarıda belirtilen örnek işleyişlerin tamamı ve daha fazlası parametrik olarak sisteme kullanıcılar tarafından eklenebilmektedir ve tüm aksiyonlar ATM’le ilişkilendirilerek istenildiği anda rapor alınabilmektedir. Bu sayede bir ATM’in banka açısından tüm yaşam döngüsü ile tüm ATM’lere yönelik envanter takibi yapılabilmektedir.

Tüm durumlar ve aksiyonlara ilişkin loglar sistemde kayıtlı tutulup, sürece yönelik tüm aşamalar detay ve özet bazda raporlanabilmektedir.

Bu ürün Termtech tarafından sağlanan “Prime-Rodimus” ürünüyle entegre kullanılacağı gibi kurumların mevcut ATM sistemiyle entegre çalışabilmektedir.